Tạo theme con trong WordPress

Vào thư mục wp-content/themes tạo thêm một thư mục mới với tên bất kỳ, nhưng mình khuyến khích bạn nên đặt tên giống với thư mục theme mẹ và thêm chữ -child ở đằng sau

Sau đó tạo một file style.css với nội dung giống như bên dưới:

/*
Theme Name: Twenty Seventeen Child Theme
Theme URI: http://blog.projecthtml.com/
Description: Day la child theme cua Twenty Seventeen
Author: Oison Việt Nam
Author URI: http://blog.projecthtml.com/
Template: twentyseventeen
Version: 1.0
*/

Lúc này theme con sẽ được hoạt động. Tiếp theo bạn cần import css từ theme cha

@import url("../twentyseventeen/style.css");

Như vậy bây giờ mình có file style.css ở thư mục theme con như sau:

/*
Theme Name: Twenty Seventeen Child Theme
Theme URI: http://blog.projecthtml.com/
Description: Day la child theme cua Twenty Seventeen
Author: Oison Việt Nam
Author URI: http://blog.projecthtml.com/
Template: twentyseventeen
Version: 1.0
*/

@import url("../twentyseventeen/style.css");

Việc còn lại là chỉ việc vào Appearance -> Themes và kích hoạt child theme lên mà thôi.

Kích hoạt theme con vừa tạo

Quy tắc sử dụng Child Theme cần nên nhớ

  • Không được xóa thư mục theme mẹ.
  • Muốn tùy biến file .php nào, hãy copy nó từ thư mục theme mẹ sang child theme và sửa ở child theme.
  • Khi viết CSS, luôn viết dưới dòng @import ở child theme.
  • Trường hợp bạn cần tuỳ biến các file PHP mà không thuộc template của theme thì hãy require nó vào file functions.php như bên theme mẹ đã làm. Bạn xem file functions.php của theme mẹ để xem nó require bằng cách nào rồi làm y vậy.

Nguồn : https://thachpham.com/wordpress/wordpress-development/cach-tao-child-theme.html